Magnetni filtri

Magnetni filtri se uporabljajo za čiščenje emulzije in olj (npr. pri obdelovalnih strojih), navadno kot pred-filtri. So lahko zelo učinkoviti in občasno lahko zadržujejo tudi nemagnetne delce, predvsem v primeru, ko je vhodni tok enakomeren in kateri vključuje magnetne delce, ki nato zadržujejo tudi nemagnetne.
Delujejo brez filter papirja, po principu počasi vrtečega se bobna.

Prednosti:

  • Močno magnetno polje
  • Visok vrednost ujemanja delcev, tudi najmanjših
  • Delovanje brez filter papirja
  • Skoraj brez vzdrževanja, zaradi izredno majhne obrabe
  • Zanemarljivi obratovalni stroški
  • Nizka investicija

Mesto namestitve
Običajno se magnetni filtri namestijo pred «klasične fitre», z namenom izločevanja magnetnih delcev iz tekočine ter posledično manjšo obremenjenost filtrirne naprave. Le ta je zato lahko manjša, prav tako pa je občutno manjša poraba filter papirja.