Prednosti briketiranja

Briketiranje je učinkovit način ravnanja z industrijskimi odpadki, nastalimi pri proizvodnji. Briketirati je mogoče vse obstoječe materiale, največkrat se pojavljajo: les, biomasa, kovine ter brusni mulj.

Namen briketiranja je prihranek pri prostoru, lažji manipulaciji z materialom, vračilo hladilne emulzije ali spremembo namembnosti materiala z namenom nadaljnje uporabe.

Torej glavne prednosti briketiranja so:

  • prihranek pri prostoru (skladiščenje materiala),
  • prihranek pri manupulaciji,
  • dodati vrednost odpadkom saj je cena briketa višja,
  • prodaja briketov,
  • prihranek pri emulziji, saj se le ta ob briketiranju iztisne ter jo nato lahko ponovno uporabimo, *velja le za briketiranje kovin in mulja
  • podjetja, ki briketirajo poslujejo okolju prijazneje

Podjetja, ki briketirajo, kmalu ugotovijo da se z briketiranjem privarčuje ali zasluži.

Kaj je briketiranje

Briketiranje je stiskanje materiala pod velikim pritiskom in posledica tega je, da se material brez dodatnih veznih elementov sprime v vnaprej določeno obliko (briket).
Namen briketiranja je zmanjševanje prostornine odpadkov in ostankov, lažja manipulacija z materialom, sprememba namembnosti materiala in ustvarjena dodana vrednost odpadkov ali ostankov.
Kot posledico briketiranja pa podjetja odkrijejo tudi pozitivne finančne učinke ali prihranek v poslovanju.

Briketi

Briketi nastanejo s stiskanjem drobnega materiala pod velikim pritiskom.
Briketi so lahko okrogle ali pravokotne oblike in nastanejo s stiskanjem skoraj katerekoli vrste materiala.
Najbolj pogosti so lesni ter kovinski briketi.
Lesni briketi se lahko uporabijo za ogrevanje saj imajo visoko kurilno vrednost ter so primerni za kurjenje v domačih kaminih ali velikih kotlovnicah.
Kovinski briketi se lahko v proizvodnji ponovno uporabijo kot vhodni material in s tem podjetju zmanjšajo stroške nabave materiala.